HENDAKLAH KAMU SEMPURNA

HARUSLAH KAMU SEMPURNA Matius 5:43-48 PENDAHULUAN Tuntutan orang perfeksionis kepada diri sendiri adalah untuk menjadi orang sempurna, tanpa kegagalan, selalu berhasil, jangan kalah dari orang lain. Kalau ini dijalankan membuat hidup tidak bahagia, selalu tertekan dan kurang rasa bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang ada dalam kehidupan. Orang perfeksionis dihasilkan dari orang tua yang senantiasa … Read moreHENDAKLAH KAMU SEMPURNA