BELAJAR BERSABAR

BELAJAR BERSABAR! KEJADIAN 16: 1-16 PENDAHULUAN Tidak sabar dalam berlalu lintas dapat membawa akibat fatal.. SARAI BERINISTIATIF 1.BAcaan kita kali ini menampilkan Sarai yang menjadi tidak sabar dalam menunggu janji Tuhan yang menjanjikan seorang anak. Ia menyodorkan Hagar untuk diperistiri Abram sehingga siapa tahu melaluinya dilahirkan anak. 2.Hagar hamil tetapi menimbulkan masalah baru bagi Sarai. … Read more BELAJAR BERSABAR