PENOLONG YANG LAIN

PENOLONG YANG LAIN Yoh.14:16 – Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain,supaya Ia meyertai kamu selama-lamanya 1.Tuhan Yesus sebentar lagi tidak akan bersama para murid lagi secara tampak mata jasmani. Ia akan disalib, mati,dibangkitkan dan naik kesurga. Tuhan Yesus tidak begitu saja meninggalkan para murid, tetapi memberikan kata … Read more PENOLONG YANG LAIN