MAUKAH ANDA BAHAGIA?

MAUKAH ANDA BAHAGIA? KEJADIAN 41: 37- 57   Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf: “Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir” (Kejadian 41:41)   PENDAHULUAN Pertanyaannya, bagaiamana Yusuf mencapai kekuasaan?   PELANTKAN SEBAGAI PENGUASA. 1.Upacara pelantikan dilaksanakan oleh Firaun untuk  Yusuf. . Ucapannya disana: “Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas … Read more MAUKAH ANDA BAHAGIA?