KELUHURAN JALAN SALIB

2.12. HAL KELUHURAN JALAN SALIB SUCI Bagi banyak orang berkata-kata berikut mungkin keras bunyinya: “Hendaklah menyangkal dirimu sendiri, ambillah salibmu dan ikutilah Yesus” (Mat. 16.24; Luk. 9.23). Tetapi lebih keras lagi kedengarannya kata-kata hari terakhir berikut ini: “Pergilah dari hadapanKu, hai laknat, ke dalam api yang kekal” (Mat. 25.41). Mereka yang dalam hidupnya sekarang suka mendengarkan dan mengikuti sabda salib, … Read more