MAKANAN DAN KEROHANIAN 4

72.Beberapa orang tak dapat diyakinkan tentang pentingnya ma-kanan dan minuman demi kemuliaan Allah. Pemanjaan hawa nafsu mempengaruhinya dalam segala aspek kehidupan. Hal ini nampak da-lam lingkungan keluarga, jemaat, kumpulan permintaan doa, dan di dalam tabiat anak-anak mereka. Itulah yang menjadi kutuk dalam kehi-dupan mereka. Kamu tidak dapat meyakinkan mereka akan kebenaran masa kini. Allah telah … Read moreMAKANAN DAN KEROHANIAN 4