PERUT MEMERLUKAN ISTIRAHAT

Perut Memerlukan Istirahat Perut harus mendapat perhatian yang penuh. Janganlah perut itu senantiasa bekerja. Berikanlah alat yang sering disa-lahgunakan ini suatu kedamaian, ketenangan dan istirahat. Setelah perut itu bekerja melaksanakan tugasnya mencerna makanan janganlah segera memberikan pekerjaan baru padanya sebelum dia sempat istirahat, dan sebelum ia mempunyai cukup getah lambung yang disediakan untuk mencerna makanan … Read more PERUT MEMERLUKAN ISTIRAHAT