PESAN SURAT ROMA 1-2

Pesan 1. Kita semua perlu dibenarkan di hadapan Allah (pasal 1-3) o Bagi orang bukan Yahudi, cukup banyak yang dapat diketahui tentang Dia – dalam alam semesta. Rom 1:19-20 – dalam kenyataan kita sebagai ciptaan. Rom 2:14-15 o Untuk orang Yahudi, lebih dari cukup – dalam firman-Nya. Rom 2:12, 17-24;3:1-2 o Semua orang jatuh di dalam dosa. Rom 3:9-20, … Read morePESAN SURAT ROMA 1-2