AKU MENYERTAI KAMU SENANTIASA

AKU BESERTA KAMU SENANTIASA 2 Raja Raja 6:8-17; Matius 28:20   PENDAHULUAN Terjadi kepanikan rakyat Singapura pada 8 Februari 2020 yang lalu. DIHINGGAPI KEPANIKAN 1.Kepanikan sejenis tetapi tidak sama pernah dialami oleh pembantu nabi Elisa sebagaimana yang dapat kita baca di 2 Raja Raja 6:8-17. 2.Manusia dalam hidup didunia ini tidak terluput dari rasa kuatir, … Read more AKU MENYERTAI KAMU SENANTIASA