Mazmur 24

MAZMUR 24 https://alkitab.sabda.org/bible.php?book=Mzm&chapter=24&tab=text Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah 24:1 Mazmur Daud. Tuhanlah k  yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. l  24:2 Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. m  24:3 “Siapakah yang boleh naik ke atas gunung n  TUHAN? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya o  yang kudus?” 24:4 “Orang yang bersih tangannya p  dan murni … Read more