DAMAI SEJAHTERA

DAMAI SEJAHTERA http://www.sarapanpagi.org/damai-shalom-eirene-vt8548.html Dari Paulus, Silwanus a  dan Timotius b  kepada jemaat orang-orang Tesalonika c  yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu.  (1 Tes.1:1) DAMAI – SHALOM (bhs Iberani )- EIRÊNÊ(bhs Yunani) Istilah damai sejahtera dalam Alkitab Perjanjian Baru Bahasa Asli Yunani menggunakan kata ειρηνη – EIRÊNÊ ini dalam delapan pengertian pokok. … Read more