BERBALIK KEPADA TUHAN ALLAH

BERBALIK KEPADA TUHAN ALLAH 1 Samuel 7:1-14  1.Bagaimana keadaan bangsa Israel sebelum diserang Kembali oleh  bangsa Filistin? Bangsa Israel selama 20 tahun telah berdosa dengan meninggalkan Tuhan. Mereka berbakti kepada Baal, dan Astoret, dewa dewa kesuburan orang Kanaan . Akibatnya mereka dibiarkan Tuhan sehingga dijajah oleh orang Filistin. Dalam kesusahan dan penderitaan  mereka datang kepada … Read more