KISAH RASUL 19

RINGKASAN KIS RAS 19 Paulus di Efesus (19:1-12) Anak-anak Skewa (19:13-20) Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus (Kis Ras 19:21-40) 1.Efesus”: Ini ibukota propinsi “Asia”, letaknja ditepi laut bandar jang ramai dan kota perniagaan jang makmur. Penduduknja kira-kira 300000 orang.Disini Paulus mengadakan follow up terhadap 12 murid yang baru menerima baptisan Yohanes sebagai baptisan persiapan dan … Read more