KISAH RASUL 25

RINGKASAN KIS RAS FS 25 25:1 Orang Yahudi menuduh Paulus di hadapan Festus. 25:8 Dia membela dirinya, 25:11 dan naik banding ke kaisar. 25:14 Setelah itu Festus menyerahkan perkaranya kepada raja Agripa; 25:23 dan dia disidang. 25:25 Festus menyatakan dia tidak melakukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati.   1.Festus merupakan gubernur Romawi berkedudukan di Kaisaria ada pejabat yang jauh lebih … Read more