BIJAKSANA

I.4. HAL BIJAKSANA DALAM TINGKAH LAKU

1.Janganlah kita percaya kepada setiap perkataan ataupun dorongan, teta[pi pertimbangkanlah tiap-tiap perkara dengan tenang dan seksama apakah itu sesuai dengan kehendak Allah

Tetapi sayang, seringkali kita lebih percaya akan keburukan orang lain daripada akan kebaikannya dan lebih mudah membicarakan keburukannya daripada kebaikannya, begitu lemahlah kita

Tetapi orang yang sempurna tiada begitu lekas percaya kepada ceritera sembarang orang, karena ia mengetahui kelemahan orang yang cenderung kepada kejahatan dan yang sangat mudah tergelincir dalam kata-katanya

2.Sungguh sangat bijaksana, apabila kita tidak tergesa-gesa berbuat dan tidak mempertahankan pendapat sendiri dengan keras kepala

Juga bijaksana apabila kita tidak mempercayai setiap perkataan orang dan tidak segera menceriterakan kepada orang lain apa yang kita dengar atau yang kita anggap benar

Hendaklah kita minta nasihat kepada orang orang yang bijaksana dan mempunyai tanggung jawab, lebih baik kita diberi penerangan oleh orang yang lebih banyak pengalamannya daripada menurut pandangan sendiri

Hidup yang baikakan membuat manusia bijaksana dihadapan Allah dan paham dalam banyak hal

Semakin rendah hati seseorang dalam batinnya dan semakin tunduk ia kepada Allah, maka semakin bijaksana dan semakin tenanglah ia dalam sehgala hal

SUMBER DIAMBIL DARI:

Judul Buku     : Mengikuti Jejak Kristus (Imitatio Christi)

Penulis:            Thomas A Kempis

Penterjemah: J.O.H. Padmasepotra Pr,

Penerbit           : Obor Jakarta, terbitan 1986

Diakses dari :  https://thomaskempis.wordpress.com/

https://thomaskempis.wordpress.com/buku-1/