DEBU YANG DIMULIAKAN

DEBU YANG DIMULIAKAN

Mazmur 8:1-9

PENDAHULUAN –

Geopolitical Reset 2021 adalah judul sebuah Webinar yang diselenggarakan oleh harian Straits Times Singapore yang diadakan pada tgl. 29 Januari  2021.

MANUSIA DAN SANG PENCIPTANYA

Ayat mas bacaan kita dari Mazmur 8:5 lebih memfokuskan manusia  baik individu maupun bersama dalam hubungannya dengan Tuhan Allah. Pertanyaan  yang dikemukakan Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya?  Sebelumnya si pemazmur menyatakan akan ciptaan Tuhan berupa bulan dan bintang bintang dan si pemazmur  dalam ayat ini merasa betapa kecil manusia ditengah alam semesta ini.

PENUTUP

Webinar yang disinggung dalam pembukaan renungan ini  bukan ramalan nasib  tetapi lebih merupakan Analisa politik, sosial ekonomi.