JANGAN LELAH

JANGAN LELAH DAN MENYERAH

1 SAMUEL 3:1-21

1.JK Rowling, penulis salah satu buku fiksi terlaris di dunia, Harry Potter, senang berbagi kisah tentang kegagalannya. Percaya atau tidak, naskah Harry Potter yang ditulisnya pernah ditolak oleh dua belas penerbit. Setahun kemudian, dia diberi lampu hijau oleh Barry Cunningham dari Bloomsbury, yang setuju untuk menerbitkan buku-bukunya. Bagaimana jika Rowling memutuskan untuk berhenti berjuang setelah ditolak sekali? Dua kali? atau bahkan dua belas kali? Kita mungkin tidak akan mengenal siapa itu Harry Potter.

2.Kalau ada seorang JK Rowling yang tidak pernah berputus asa lebih lebih lagi Tuhan Allah tidak pernah berputus asa dengan umat Israel yang jatuh bangun dalam dosa. Zaman hakim hakim di perjanjian lama memaparkan bangsa Israel yang jatuh bangun dalam dosa  dan tidak ketinggalan , imam petugas kemah pertemuan, pejabat agama yang seharusnya memberi teladan baik tetapi sebaliknya mereka menodai jabatan nya dengan berbuat berbagai dosa  sehingga menimbulkan murka Tuhan.  REncana mengukum keluarga imam Eli  diberitahukan kepada Samuel sehingga Samuel dengan perjumpaan dengan Tuhan Allah tadi, dia diangkat menjadi pemimpin dan nabi yang baru bagi bangsa Israel.

3.Tuhan Allah tidak pernah Lelah, tidak berputus asa dengan dosa bangsa Israel dan dosa kita  umat Kristen . Disana ini kita masih berdosa. Puji Syukur didalam YEsus kita masih  mendapatkan pengampunan. Penghukuman dosa dosa kita ditanggungkan atas Tuhan Yesus diatas kayu salib. Biarlah melalui pengampunan yang terus kita terima makin menyadarkan kita untuk hidup lebih kudus.. Sebagaimana Allah tidak Lelah mengampuni, biarlah kita juga jangan Lelah untuk terus memerangi dosa  dalam hidup kita