MALAM YANG BERSEJARAH

r-u-t
MALAM YANG BERSEJARAH.
Rut fasal 3
1.Berbagai peristiwa dapat terjadi pada malam hari. Ada yang tiba tiba meninggal dimalam hari. Ada yang pulang mabuk dimalam menjelang pagi hari. Ada yang dirampok dimalam hari. Dalam kisah Rut di fasal 3 terjadi sesuatu pada malam hari yang bersejarah dan menentukan dalam perjalanan hidup Rut dan Boas selanjutnya.

2.Naomi sang ibu mertua merancang sesuatu untuk Rut anak mantunya. Maksudnya tidak lain agar Rut tidak terus menjanda tetapi dapat bersuami lagi dalam rangka mempersiapakan masa depan yang lebih baik. Laki laki pilihan Naomi adalah Boas, orang kaya dan termasuk kerabat Elimelekh. Dalam rencana tadi Rut malam malam disuruh menyelinap masuk kedalam lumbung Boas dan tidur dikaki Boas dalam selimut yang sama. Dalam konteks pemikiran zaman sekarang ini sesuatu yang menimbulkan pertanyaan. Apakah disini dimaksudkan untuk menjebak Boas sehingga malam malam kalau tidak bisa mengendalikan diri lalu berhubungan badan dengan Rut, dan kemudian nantinya diminta pertanggungan jawab untuk mengawininya, dengan acancaman kalau itu tidak dilakukan perbuatan Boas akan disebarluaskan dan pasti akan memalukan dan merusak reputasi Boas???

3.Kita kembali saja kepada alur kisah yang dituturan. Rut malam itu jadi tidur dilumbung jelai dikaki Boas. Ketika malam Boas bangun terjadi percakapan. Rut menyampaikan permohonan agar Boas bersedia menikahinya (mengembangkan sayapmu) dan Boas berjanji untuk memfollow up permintaan Rut. Tidak terjadi adegan ranjang seperti film Holywood. Boas tidak mengganggu Rut demikian juga sebaliknya. Boas menjaga kesucian Rut dan Rut juga menjaga reputasi dan kehormatan Boas. Ini menjadi pembelajaran tersendiri untuk anak muda dan juga orang yang sudah berumur kalau menghadapi situasi seperti itu akan mempraktekkan Firman Tuhan dengan menjaga kesucian hidup.
4.Malam dilewati dan ketika pagi hari tiba sebelum banyak orang berlalu lalang, Rut disuruh kembali kerumah mertuanya. Ini dimaksudkan untuk menghindarkan gosip gosip yang tidak perlu. Boas tidak membiarkan Rut pulang dengan tangan kosong. Boas membekali Rut dengan enam takar jelai yang dimuatkan keselendang Rut.

5.Malam yang bersejarah disini bukan malam pengantin baru. Bukan juga hubungan laki laki permpuan melampiaskan nafsunya diluar pernikahan yang sah. Malam yang bersejarah disini adalah malam Tuhan memberkati Rut dan Boas untuk tetap hidup suci. Pada malam yang bersejarah itu Rut dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonannya kepada Boas dan pada malam itu Boas berjanji untuk menjadi penebus bagi Rut.

Renungan . Biar kisah ini menginspirasi dan memotivasi untuk kaum muda hidup suci dan kudus sesuai kehendak Tuhan.Biarlah masih masih pihak menjaga hubungan badan sampai pada saatnya malam pengantin. Bagi para orang tua Kristen biarlah jangan lupa menasehatkan anak anaknya untuk menjalani hidup suci.