BELAJAR BERSABAR

BELAJAR BERSABAR!
KEJADIAN 16: 1-16

PENDAHULUAN
Tidak sabar dalam berlalu lintas dapat membawa akibat fatal..

SARAI BERINISTIATIF
1.BAcaan kita kali ini menampilkan Sarai yang menjadi tidak sabar dalam menunggu janji Tuhan yang menjanjikan seorang anak. Ia menyodorkan Hagar untuk diperistiri Abram sehingga siapa tahu melaluinya dilahirkan anak.
2.Hagar hamil tetapi menimbulkan masalah baru bagi Sarai. Mengatasi itu Sarai menindas Hagar.

HAGAR BEREAKSI
Kalau Sarai tidak bersabar, demikian juga dengan Hagar. Hagar melarikan diri meninggalkan rumah tuannya.

MALAIKAT TUHAN MELAWAT HAGAR
Tuhan memberikan pengarahan dan janji kepada Hagar.

PENUTUP
Apakah anda anda saat ini juga sedang dimasukkan kedalam sekolah kesabaran Tuhan?

ROTI HIDUP
ROTI HIDUP
BELAJAR BERSABAR
/