BERTOBATLAH HAI ORANG SOMBONG!

BERTOBATLAH HAI ORANG SOMBONG!
Roma 2:17-29

AMSAL 16:5 Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi TUHAN; sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman.

PENDAHULUAN
SOMBONG TANPA ISI.

KE YAHUDIAN MEREKA
1.Dalam ayat 17 -sombong dengan ke Yahudian mereka.
2.Mimpi George Whitefield

MEMILIKI HUKUM TAURAT
Tanakh singkatan dari Torah (yaitu hukum), Neviim (nabi nabi) dan Ketuvim (tulisan tulisan).. Mereka sangat bangga dengan Tanakh tadi. Dan menjurus menjadi kesombongan .

MEMILIKI SUNAT
Kecaman lain terhadap kesombongan orang Yahudi adalah mengenai masalah sunat

PENUTUP
AMSAL 16:5 Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi TUHAN; sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. AMSAL 18:12 -Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Lukas 14:11 Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.”

ROTI HIDUP
ROTI HIDUP
BERTOBATLAH HAI ORANG SOMBONG!
/