CORAM DEO

CORAM DEO
Mazmur 139:1-12; Ibrani 4:13

PENDAHULUAN
Kemajaun tehnologi yang membuat manusia tambah nyaman ada juga sisi yang tidak nyamannya. Alat alat pengintaian dibuat demikian canggih, hadir dimana mana dan mengawasi kehidupan pribadi kita.

ALLAH MAHA HADIR -MAHA KUASA -MAHA TAHU
Ibrani 4:13 disana dikatakan mengenai Tuhan Allah –Dan tidak ada suatu mahlukpun yang tersembunyi dihadapanNya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka didepan mata Dia, yang kepadaNya kita harus memberikan pertanggungan jawab.
Mazmur 139:2 dikatakan Tuhan, Engkau mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kemudian ayat 3 mengatakan Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi.

CORAM DEO
1.Dari bidang ilmu jiwa ada yang disebut dengan teori Johari Window.Ada bagian yang tidak diketahui diri sendiri dan juga tidak diketahui orang lain

2.Apa yang telah disinggung di Mazmur 139 dan Iberani 4: 13 dapat dirumuskan dengan kata latin yang berbunyi Coram Deo yang artinya di hadapan Allah atau di hadirat Allah. Dimana pun kita berada kita senantiasa berada dihadapan hadirat Allah atau Coram Deo.

ROTI HIDUP
ROTI HIDUP
CORAM DEO
/