HARGA SEBAGAI MURID KRISTUS

HARGA SEBAGAI MURID KRISTUS
Markus 10:17-27

PENDAHULUAN
Grace and Discipleship. Anugerah dan Pemuridan, bagaimana hubungan keduanya?

KETIKA DUA ORANG BERTEMU (Markus 10:17-27)
Orang muda yang kaya menemui Tuhan Yesus dengan pertanyaan bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang kekal?

HARTA HARTA.
Banyak kali terjadi bukan lagi orang menguasai kekayaannya tetapi kekayaan menguasi hidup seseorang. Banyak harta berarti Bahagia ???

ALANGKAH SUKARNYA MASUK KEDALAM KERAJAAN ALLAH
Adakah manusia dapat mengerjakan keselamatannya sendiri ?

PENUTUP
Hidup Kristen kita mulai dengan anugerah dan dilanjutkan dengan pemuridan.

ROTI HIDUP
ROTI HIDUP
HARGA SEBAGAI MURID KRISTUS
/