YANG UTAMA DAN YANG PERTAMA

YANG UTAMA DAN YANG PERTAMA

1 Korintus 2:1-5

PENDAHULUAN

Menjadi berita dunia ketika ada seorang gadis remaja Swedia  berusia 16 tahun bernama Greta Thundberg remaja Swedia mendapat kesempatan berbicara  dimarkas PBB Senin 23 September 2019 yaitu dalam KTT Perubahan  Iklim

FOKUS  UTAMA

1.Rasul Paulus  bukan sekali saja menyampaikan pesan penting, tetapi berkali  kali dalam berbagai kesempatan dan bahkan  dalam seluruh  hidupnya ia mengemban misi membawa berita Yesus yang disalibkan.

2.Apa yang dikatakan rasul ini menjadi peringatan penting bagi para pengkotbah zaman sekarang. Mengapa ? Banyak pengkotbah yang mengutamakan untuk menyenangkan pendengarnya dengan menomor duakan berita utama salib.

YESUS KRISTUS YANG DISALIBKAN

1.Menurut rasul Paulus seorang hamba Kristus harus memberikan focus utamanya kepada Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang dimaksud rasul Paulus adalah Yesus yang disalibkan. Pengakuan iman rasuli makin memperjelas YEsus Kristus yang disalibkan pada zaman pemerintahan penguasa Romawi yang bernama Pontius Pilatus.

2.Setelah mendapat pengampunan melalui salib Yesus, kita memasuki hidup baru dalam persekutuan dengan Allah Bapa , dipimpin Roh Kudus dengan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan kita.

PENUTUP

1.Tawaran utama injil bukanlah sukses, kekayaan, atau kesembuhan.

2.Hal yang utama yang diberitakan injil adalah Yesus yang disalibkan. Melalui injil salib datang anugerah pengampunan, pembebasan hukuman, hidup kekal dan hidup baru dalam Kristus.

ROTI HIDUP
ROTI HIDUP
YANG UTAMA DAN YANG PERTAMA
/

Leave a Comment