SELAMAT TAHUN BARU 2022

Kepada segenap pembaca dan warga Roti Hidup, terimalah ucapan dari kami,

SELAMAT TAHUN BARU 2022

dengan iringan berkat Tuhan sbb>:

TUHAN memberkati engkau   dan melindungi engkau; 

TUHAN menyinari engkau   dengan wajah-Nya dan memberi engkau  kasih karunia;

TUHAN menghadapkan wajah-Nya  kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Bilangan 6:24-26