YA TUHAN BIMBING AKU

YA TUHAN BIMBING AKU!
Maz.121:1-8

PENDAHULUAN
Lagu “Ya Tuhan Bimbing Aku” . Teks lagu ini ditulis oleh seorang wanita kelahiran Latvia bernama Julie K. von Hausmann.

PERTOLONGAN KU IALAH DARI TUHAN- MAZ.121:1-8
1.Julie von Hausmann pengarang doa puisi lagu Ya Tuhan Bimbing Aku mempunyai pengalaman bersama Tuhan yang selalu membimbingnya dalam segala cuaca kehidupan. Pengarang mazmur 121 juga mempunyai pengalaman bersama Tuhan yang dituangkan dalam mazmur 121 yang diberinya judul Tuhan, Penjaga Israel.

2.Kisah perjalanan ziarah ini dapat juga dikenakan kepada kita orang Kristen yang sedang berjalan di dunia menuju ke Yerusalem Baru .Kita diingatkan oleh Alkitab bahwa kita adalah kaum pengembara.

3. Seperti peziarah bangsa Israel kita dapat berkata:”Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.’

4.Hanya Tuhan Allah Alkitab, Hanya Tuhan Allah saudara dan saya yang dapat diandalkan. Dia adalah sumber rasa aman. Dia penjaga hidup kita selama lamanya.

PENUTUP
Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengandalkan Tuhan Allah sang pencipta dan penjaga. Kiranya kitapun memelihara persekutuan dengan Dia dan hidup hanya bagi kemuliaanNya saja. Dengan segala kerendahan hati setiap hari kita berkata: Ya Tuhan Bimbing Aku. Amin.

LAGU TUHAN YANG MENJAGAMU