3.3 Providensi Allah Atas Orang Miskin Dalam Pelbagai Hikmat

Providensi Allah atas orang miskin dalam pelbagai hikmat merupakan wujud nyata pemeliharaan dan pemerintahan Allah sebagai perkembangan lebih lanjut dari tuntunan Allah bagi perlakuan orang-orang Israelatas orang miskin dan sebaliknya. Di mana Allah mempergunakan pelbagai hikmat sebagai suatu “jalan atau cara hidup”[25] bagi bangsa Israel dan umat percaya di masa ini untuk dapat hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan pelbagai ketetapan hukum-Nya, suatu pendekatan agar setiap umat pilihan-Nya dapat menjadi lebih “bijak”[26] dalam hidup.

Adapun pelbagai hikmat yang terkait dengan orang miskin terdapat dalam: pelbagai percakapan tentang problema hidup dalam Kitab Ayub; pelbagai kebijaksanaan dalam Mazmur; peribahasa pendek dalam Amsal; serta pelbagai renungan tentang kehidupan dalam Pengkhotbah.

SUMBER: Providensi Allah Atas Orang Miskin Dalam Perjanjian Lama

Providensi Allah Atas Orang Miskin Dalam Perjanjian Lama