ALLAH YANG MEMPERKENALKAN DIRINYA

ALLAH YANG MEMPERKENALKAN DIRINYA

Ia telah memperkenalkan v  jalan-jalan-Nya w  kepada Musa, perbuatan-perbuatan-Nya x  kepada orang Israel. Maz 103:7

1.Allah menyatakan DiriNya, ini adalah sifat Allah yang diperkenalkan Alkitab.Maksudnya tidak lain agar jangan sampai manusia salah bertemu denga napa yang disebut allah sebagai hasil olahan pikirannya saja atau hasil olahan perasaannya. Yang terakhir ini akan menjadi allah buatan manusia semata. Allah yang sejati, Allah dalam Alkitab menyatakan DiriNya agar dikenal oleh manusia.Itu sebabnya dalam Mazmur 103:7 dikatakan bahwa Ia telah memperkenalkan jalan jalanNya kepada Musa.

2.Tuhan Allah menyatakan diriNya kepada Musa disebuah belukar duri yang menyala ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba ayah mertuanya. Disana Allah memperkenalkan Diri sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub . Allah pun mengutus Musa untuk melepaskan bangsa Israel. Kesempatan lain adalah di gunung Sinai dimana Allah menyatakan Dirinya kepada Musa dan memberikan 10 hukum untuk bangsa Israel agar mereka makin mengenali kehendak Allah. Melalui pembebasan dari Mesir dengan mendatangkan berbagai tulah hukuman kepada orang Mesir, bangsa Israel makin mengenali Allah mereka yang lebih kuasa dari ilah ilah bangsa Mesir. Dan dalam perjalanan di padang gurun bangsa Israel makin mengenal Allah mereka sebagai pemelihara dan pelindung mereka.

3.Tuhan Allah yang memperkenalkan Diri kepada Musa dan bangsa Israel adalah Allah yang memperkenalkan DiriNya melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia sehingga manusia dapat mengenal Allah yaitu Siapakah Allah sebagai sang pencipta dan penyelamat manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan Allah ini berjanji untuk memberikan langit baru dan bumi baru yang bebas dari sakit penyakit, penderitaan, bencana dan bahkan tidak ada kematian lagi.

4.Maukah anda lebih mengenal lagi Allah ini? Pelajarilah Alkitab disana akan makin mengenali Allah ini yang penuh kasih sayang. Disana pula anda akan mempelajari lebih jauh akan segala perintah dan kehendak Allah untuk kita lakukan. Bukan supaya kita selamat dan masuk sorga, karena selamat dan masuk surga adalah sebuah anugerah, pemberian Cuma Cuma didalam tuhan Yesus Kristus. SEkarang juga anda sudah selamat dan dijaminmasuk sorga kalau percaya Tuhan Yesus Kristus. Lalu setelah itu mari kita belajar hukum dan kehendak Allah dengan maksud untuk  mewujudkan hidup kudus dan menjadi berkat bagi sesama, semunya ini untuk makin menyenangkan Tuhan Allah kita.