BAPTISAN SEBAGAI TANDA KESAKSIAN


BAPTISAN SEBAGAI TANDA KESAKSIAN

PENDAHULUAN
Dua ayat akan kita baca. I Pet3: 21 dan Matius 28:19.
Setelah banjir zaman Nuh Allah berjanji tidak akan menghukum lagi dengan banjir seperti zaman Nuh

CARANYA MASUK SORGA –
Alkitab berbicara mengenai sorga dan neraka. Apa itu neraka? Apa itu sorga? Bagaimana caranya masuk sorga?
Kepercayaan kepada Yesus harus diiringi dengan tanda baptisan.

PENUTUP
Dunia memiliki banyak symbol demikian pula gereja dan agama Kristen memiliki banyak simbol. Simbol utama yang kita bawa sepanjang hidup adalah simbol baptisan.