BERBALIK KEPADA TUHAN ALLAH

BERBALIK KEPADA TUHAN ALLAH

1 Samuel 7:1-14

 1.Bagaimana keadaan bangsa Israel sebelum diserang Kembali oleh  bangsa Filistin? Bangsa Israel selama 20 tahun telah berdosa dengan meninggalkan Tuhan. Mereka berbakti kepada Baal, dan Astoret, dewa dewa kesuburan orang Kanaan . Akibatnya mereka dibiarkan Tuhan sehingga dijajah oleh orang Filistin. Dalam kesusahan dan penderitaan  mereka datang kepada Samuel yang dipandang sebagai pemimpin dan nabi Tuhan. Samuel menuntun, mengajar mereka dan mengajak mereka bertobat, mengaku dosa, meminta ampun dan  Kembali berbakti kepada Yahweh (Tuhan)  Elohim (Allah) , Tuhan Allah .

2.Kehidupan masa kini  disana sini  kadang kadang didatangi kesusahan dan penderitaan. Mereka tidak diundang tetapi memaksa datang dan membuat hidup menjadi susah. Contohnya seperti Covid 19.  . Bagaimana reaksi orang thd Covid 19 ini ? Ada yang marah marah mempertanyakan  Tuhan mengapa mendatangkan Covid 19?  Padahal  ketika mereka  hidup senang, mereka tidak percaya kepada Tuhan Allah. Ketika kesusahan datang, enaknya mereka menyalahkan Tuhan.  Puji Syukur disana sini ada juga orang yang tidak percaya Tuhan, karena Covid mulai mencari tahu tentang Tuhan Allah karena menyadari hidup ini rapuh dan sementara.

3.Bagaimana Situasi hidup anda saat ini? Adakah situasi anda seperti bangsa Israel yang dijajah dan ditindas oleh orang Filistin? Apakah kuasa atau masalah yang menjajah anda? Kesusahan apa yang sedang anda derita?  Apakah hidup anda sudah menjauh dari Tuhan?  Berbaliklah kepada Tuhan, seperti bangsa Israel yang Kembali mencari pertolongan Tuhan.

2 Tawarikh 15:4 mengatakan “Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada TUHAN, Allah orang Israel. Mereka mencari-Nya, dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Ayat ini memberi penghiburan, bahwa Tuhan berkenan ditemui kalau kita mencari Dia. Cari Dia sekarang juga  dan alami pertolongan dan kuasa pembebasanNya.