BERITA INJIL DITENGAH PUSARAN BERITA BOHONG


BERITA INJIL DITENGAH PUSARAN BERITA BOHONG
Kis.Ras 4:12 ; Yoh 3:16, 14:6; Lukas 2:11

PENDAHULUAN-
Disamping kegunaan penemuaan alat komunikasi WhatsApps, FAceBook, dllnya tidak dapat dipungkiri pula ada pihak pihak yang salah menggunakannya untuk menyebarkan berita hoax atau berita bohong.
Ditengah hiruk pikuknya dunia yang dipenuhi dengan berbagai berita hoax, berbagai berita bohong, maka Alkitab memberitakan Kebenaran. Apa isi Kebenaran Kabar Baik ini mari kita teliti dan dalami bacaan kita

KEBENARAN INJIL DISAMPAIKAN
1.Kisah Para Rasul 4:12 mengatakan:‚ÄúTidak ada keselamatan di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia [YESUS], sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.”

2.Berita kebenaran Alkitab ini yang merupakan kabar sukacita keselamatan dalam Yesus Kristus diberitakan dari zaman ke zaman kepada segala bangsa dari segala Bahasa, dan diberitakan kepada semua lapisan social masyarakat dari yang tidak berpendidikan sampai kepada kaum intelektual.

YESUS TUHAN
Pangkat Yesus sebagai JuruSelamat diumumkan oleh Malaikat pada waktu kelahirannya di Lukas 2:11, kemudian selain pangkat Juru Selamat, Yesus juga disebut Tuhan. .Yesus sebagai Tuhan, Dia bukan saja punya minat agar kita taat, tetapi Dia sebagai Tuhan juga mempunyai tanggung jawab dalam memelihara hidup kita.

PENUTUP
Tema Renungan saya beri judl Berita Injil Ditengah Pusaran Berita Bohong. Banyak orang mempercayai berita bohong sebagai kebenaran, kemudian Berita Injil sebagai kebenaran dianggap kebohongan.
Hanya orang yang bersedia dipimpin Roh Kudus akan dapat menerima Injil sebagai kebenaran ilahi yang membawa keselamatan dan kehidupan kekal dalam Yesus Kristus.