BERPERANG BERSAMA YESUS DIMEDAN PERTEMPURAN ROHANI

BEEPERANG  BERSAMA YESUS  DI MEDAN PERTEMPURAN ROHANI

YOS.11:16-23 ; IBR 11:33

yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan,   mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, (Ibr 11:33)

PENDAHULUAN

Peperangan dalam negeri  di Afganistan memasuki babak akhir dengan masuknya Taleban ke kota Kabul pada minggu 15 Agustus 2021.

PEPERANGAN DALAM BIDANG PEREKONOMIAN

  1. Ibrani 11:33 yang mengatakan: karena iman telah menaklukan kerajaan kerajaan. Bangsa Israel didalam iman kepada Tuhan dibawah pimpinan Yosua menikmati kemenangan peperangan ketika menduduki tanah Kanaan.

2.Dalam bidang perekonomian kita berperang melawan segala macam bentuk dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan.

PEPERANGAN DALAM BIDANG MORAL

Pertempuran lain adalah dibidang moral dan etika untuk melawan segala bentuk dosa dan memberlakukan apa yang benar dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.

PEPERANGAN MELAWAN COVID19

Satu lagi yang dapat disinggung adalah  peperangan yang masih gencar dihadapi  umat manusia didunia ini adalah peperangan melawan Covid19.

PENUTUP

Seperti Yosua biarlah dengan iman kepada Tuhan Yesus   kita raih  kemenangan demi kemenangan. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Amin.