HENDAKLAH KAMU SEMPURNA


HARUSLAH KAMU SEMPURNA
Matius 5:43-48

PENDAHULUAN
Tuntutan orang perfeksionis kepada diri sendiri adalah untuk menjadi orang sempurna, tanpa kegagalan, selalu berhasil, jangan kalah dari orang lain. Kalau ini dijalankan membuat hidup tidak bahagia, selalu tertekan dan kurang rasa bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang ada dalam kehidupan.
Orang perfeksionis dihasilkan dari orang tua yang senantiasa menuntut anakanya menjadi nomer satu.

TUNTUTAN YESUS UNTUK MENJADI SEMPURNA?
1.Haruslah kamu sempurna, demikian ucapan Tuhan Yesus dalam Matius 5:48.

2.Untuk memahami dan mengartikan perintah tadi kita dibantu dengan
Matius 11:28 dan Kolose 2:9,10 dan II Kor.5:17 Menjadi sempurna adalah menerima karya Kristus yang sempurna dan kita dipersatukan dengan Kristus yang sempurna.

3.Selain itu dapat ditambahkan adanya kesempurnaan dalam penantian yaitu ketika pada kedatangan Tuhan Yesus kita diubahkan kedalam kemuliaan Kristus.

PENUTUP
Tiga aspek sempurna. Sudah sempurna dalam Kristus, masih sedang disempurnakan dalam Kristus dan akan dimuliakan dalam Kristus dimasa mendatang.