HIDUP KINI DAN DISINI

Fil.3:13, Mat.6:33,34

PENDAHULUAN -Teori Linear

TIGA TAHAPAN WAKTU .Ayat Filipi 3:13 dari Rasul Paulus juga melihat medan waktu dalam kerangka teori linear.

BEBASKAN DIRI DARI  KUATIR HARI ESOK-Dalam kerangka teroi linear tadi maka Tuhan Yesus berkata Jangan kuatir akan hari esok.

PENUTUP -Hidup pada masa kini.