HIDUP SEBAGAI UMAT ALLAH


HIDUP SEBAGAI UMAT ALLAH
(Mikha 4:1-14)

Allah Yang Tertinggi
Dari berita penghukuman sebelumnya kini nabi meloncat kepada berita nubuat. Memasuki pasal 4 ayat 1-4, Mikha berbalik haluan, Dia tidak menubuatkan penghancuran melainkan pemulihan umatNya (merujuk kepada pembentukkan gereja)..
Oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain (Roma 11:11-12). Ini adalah misteri pekerjaan Allah seperti yang dikatakan Mikha pasal 4:1-3, dimana Nabi Yesaya yang hidup kurang lebih 50 tahun sebelumnya telah menubuatkan perkataan ini didalam Yes 2:2-4.

.Mikha 4 ayat 1 dan 2 mengatakan di hari-hari yang terakhir gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan bangsa, suku-suku bangsa akan naik ke gunung Tuhan. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan Firman dari Yerusalem. Apakah maksud dari nubuatan Mikha?
Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Yang artinya bahwa Allah Israel kebesaran dan kekuatannya mengalahkan allah-allah lain.. Allah Israel yang sejak kekekalan telah ada. Sebelum manusia berdosa membuat ilah-ilah palsu, agama-agama palsu, kepercayaan palsu Allah telah ada. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan hanya kepada dialah harus menyembah (Luk 4:8)

Seluruh bangsa didunia akan naik dan mencari pengajaran (2) yaitu puncak Sion. Masih banyak gunung-gunung lainnya yang lebih tinggi dari puncak Sion, namun Mikha mengatakan melalui gunung Sion seluruh bangsa akan datang dan mencari pengajaran. Ini menubuatkan kedatangan Kristus yang akan digenapi.

DAMAI SEJATI
Hal yang kedua, pada saat kerajaan Allah datang maka damai yang sesungguhnya akan diberikan. Untuk membicarakan damai ada dua unsur yaitu damai dengan Allah (peace with God) dan kedua damai atau kasih dengan sesama.
Manusia yang tadinya hidup begitu gelap begitu rusak begitu kotor seperti setan, mereka memberontak, dengki, membunuh (Roma 1:30-31), sekarang menjadi manusia yang penuh cinta kasih dan damai (Mikha 4:3, 1 Kor 13).
Mikha mengatakan karena kasih Allah telah memenuhi hati mereka sampai dikatakan orang yang menimpa pedang untuk berperang dirubah menjadi bajak untuk bercocok tanam. Inilah rahasia damai yang sesungguhnya, kalau saudara mau mendapatkan damai yang sejati, damai ini hanya dapat ditemukan didalam Yesus Kristus saja.

PENYERTAAN DAN KESELAMATAN
Mikha 4: ayat 6 dan 7 yang mengatakan bahwa Allah akan mengumpulkan yang pincang dan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan.Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka digunung Sion sampai selama-lamanya.
Ayat ini bisa diaplikasikan kedalam dua hal yaitu untuk orang-orang yang tetap hidup benar atau sisa-sisa orang yang tidak terpengaruh oleh kejahatan.Dan yang kedua untuk para pelaku kejahatan yang akhirnya diselamatkan Allah melalui anugerahnya.Ayat 6 berbicara begitu jelas bahwa yang terpencar dan dicelakakan Allah akan dikumpulkan kembali.Orang-orang ini adalah para hakim, Nabi, politikus dan rakyat yang hidup didalam kejahatannya.

Kebenaran adalah dasar uatama yang membawa manusia memperoleh berkat sejati.Melalui kebenaran juga pemerintahan yang korrupt dan berdosa diganti dengan pemimpin yang cinta akan Tuhan (8).Saudara melihat akibat kejahatan dari para pemimpin memberikan dampak yang sangat menyedihkan, karena kehidupan orang-orang Yerusalem yang begitu gelap maka Allah harus menghukum bangsa ini.
Oleh karena itu Mikha memberikan sindiran secara kasar di ayat ke 9, Mikha mengejek orang-orang yang berteriak dengan keras akibat penderitaannya seperti perempuan yang melahirkan.

Mikha mengejek orang karena ketidak percayaannya, tetapi bukan untuk kekejaman.Dia berbicara didalam kasih dan menubuatkan kejatuhan Yerusalem dan setelah itu akan mengalami pembebasan.Cara yang sama seperti Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa kita dan melepaskan manusia dari segala ikatan-ikatan belenggu rohani (Luk 4:18-19).Yesus Kristus yang adalah spesialis penyelamat jiwa pada waktu turun kedunia dan manusia mau menerimanya maka manusia yang tadinya disertai oleh setan dan jalan hidupnya menuju pada kebinasaan akan dirubah menjadi penyertaan Allah yang membawa jiwanya pada keselamatan abadi.

KOTA BENTENG KITA
.Ayat 11 mengatakan sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dan berkata biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion.Ayat ini sangat sulit dijelaskan, bagaimana mungkin setelah satu ayat sebelumnya yaitu ayat yang ke 10 Mikha mengatakan bahwa akhirnya Yerusalem dikeluarkan dari Babel dan sekarang diayat ke 11 kembali orang Israel dilawan, apa maksudnya ini? Barangkali ini menunjuk kepada penjajahan Romawi dikemudian hari.
Secara rohani kita sebagai anak anak Tuhan sebagai umat Tuhan dari waktu ke waktu mendapatkan serangan, perlawanan dan usaha menguasai Kekirstenan bahkan juga dengan penganiayaaan. Yakin dan percaya bahwa umat Tuhan tidak akan musnah karena senantiasa mendapatkan perlindungan dan penyertaan Tuhan.

SUMBER :
Kedatangan kerajaan Allah (Mikha 4:1-14)