JAWABAN ATAS DOA HANA

JAWABAN ATAS DOA HANA

1 Sam.1:9-20

 1.Doa Hana dalam pembacaan kita tidak sia sia. Allah mengingat Hana ketika dia berhubungan badan dengan suaminya sebagaimana yang dapat kita baca dalam ayat 19 . Hubungan itu diberkati dan menghasilkan kehamilan Hana seperti yang tertulis diayat 20.Allah dalam memberi kehamilan tidak perlu pakai tehnologi modern seperti proses bayi tabung. Dia langsung memberkati hubungan badan Hana dengan suaminya dan kehamilanpun terjadi.

2.Setelah hamil Hana bersyukur dalam imannya kepada Tuhan yang terlah memberi kehamilan. Selama masa kehamilannya ia terus beriman dari minggu ke minggu , dari bulan kebulan memohon berkat Tuhan. Doanya tidak putus putus, Tuhan tolong jaga kehamilan ini agar tidak keguguran.

3.Pada waktunya maka Hana pun  melahirkan anak laki laki yang diberinya nama Samuel.  Sudah dapat dibayangkan betapa sukacitanya Hana maupun  Elkana suaminya. Sudah dapat dibayangkan pula akan limpah syukur mereka kepada Tuhan Allah yang mengabulkan doa dan memberikan anak Samuel ketengah tengah mereka.

4.Tuhan Allah yang dipercaya oleh Hana, adalah Tuhan Allah yang kita percayai juga . Dia Allah yang masih tetap sama. Sama dalam perhatianNya kalau kita memanjatkan doa doa kepadaNya. Dia sama pula dalam kuasaNya. KuasaNya tidak berubah. Dia tidak pernah pensiun, lalu kehilangan kuasa. Allah dalam kuasaNya yang tidak terhingga ini masih dapat kita hampiri  dalam doa. Percayakan  apa saja masalah anda kepadaNya. Mohon pertolonganNya. Tidak ada yang mustahil baginya.