KELAHIRAN RAJA YANG DIJANJIKAN


KELAHIRAN RAJA YANG DIJANJIKAN – Mi 5:1-15 –
http://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=33&chapter=5&verse=1

Mikha mengungkapkan salah satu nubuat Perjanjian Lama tentang Juruselamat yang paling jelas dan mempunyai makna yang sangat dalam. Seorang Penguasa yang dijanjikan akan menyampaikan berkat Allah yang sudah lama dijanjikan kepada bangsa Israel. Siapakah Dia? Dia adalah Allah sendiri yang permulaannya sudah sejak purbakala. Ia lahir sebagai seorang manusia keturunan Daud di Bethlehem (2). Karena Ia adalah Allah maka segala yang Ia lakukan mempunyai makna yang besar bagi umat-Nya. Apa maknanya?

Pertama, kelahiran-Nya menyatakan bahwa umat-Nya pada hakikatnya adalah kosong dan sia-sia tanpa kehadiran-Nya. Sebab hingga kelahiran- Nya di Bethlehem, mereka semua adalah bangsa yang terlantar dan jauh dari Allah (3). Mereka membutuhkan-Nya agar dapat menemukan identitas diri mereka yang sebenarnya.

Kedua, kelahiran-Nya memberikan keamanan yang sesungguhnya. Tanpa Dia, keberadaan mereka tergantung kepada lingkungan dan kemurahan musuh-musuhnya. Namun ketika Ia datang dengan kekuatan Tuhan, Dia akan menggembalakan mereka. Sebagai kawanan domba gembalaan-Nya, mereka akan mendapatkan keamanan (3).

Ketiga, kelahiran-Nya memberikan kedamaian yang sejati kepada umat-Nya. Kebesaran-Nya akan sampai ke ujung bumi dan kekuatan-Nya akan menjamin keamanan mereka. Ketika Ia menyertai mereka, kehadiran-Nya akan memberikan kedamaian sejati (4). Karena itulah keturunan Yakub akan tetap ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun dari Tuhan (6- 8).

Nubuat ini secara harafiah memang sudah digenapi. Penelitian membuktikan bahwa pada masa Perjanjian Baru, 1 dari tiap 10 orang dalam kerajaan Romawi adalah orang Yahudi. Bahkan pada zaman Media-Persia, 1 dari tiap 5 orang adalah orang Yahudi. Bukankah hidup dalam pembuangan tidak mudah? Tapi mengapa keturunan Yakub dapat terus berkembang secara luar biasa? Nubuat ini juga sedang digenapi melalui perkembangan dan pertumbuhan gereja di dunia. Umat Kristen akan terus ada di antara bangsa-bangsa (9-14).

Renungkan: Tidak akan ada kekuatan yang mampu melenyapkan umat Kristen. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah umat Kristen harus selalu bergantung kepada-Nya, bukan kepada kekuatan-kekuatan dunia lainnya yang akan dihancurkan oleh Allah.

Janji kedatangan Mesias (Mikha 5:1-14)
https://sonnyeksposisi.wordpress.com/category/kitab-mikha-7/
Kitab Mikha 700 tahun sebelumnya telah menubuatkan kedatangan sang raja alam semesta begitu mendetail, yang kemunculannya melalui seorang perempuan dan lahir dikota yang sangat kecil yaitu Betlehem (1-2). Saudara melihat begitu ajaib kedatangan Allah kita, masihkah manusia mengatakan kelahirannya adalah kebetulan?

Betlehem vs Asyur
Betlehem kota yang sangat kecil dan tidak dikenal manusia namun melaluinya Nabi-Nabi telah bernubuat bahwa raja alam semesta, juru selamat manusia akan lahir kedalamnya. Dan kita telah menjadi saksi penggenapan Nabi 2000 tahun yang lalu dimana kita merayakannya setiap hari Natal, semua orang kristen diseluruh dunia mengenang dan merayakannya. Betlehem yang kecil tetap tidak dilupakan sampai selama-lamanya (2-3).

Di ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa Allah akan melepaskan kita dari tangan Asyur. Disini Mikha menubuatkan kelepasan Yerusalem dari kekuatan Assyria yang pada saat itu mengadakan pengepungan terakhir setelah daerah-daerah lainnya di Israel ditundukkan.
Allah disini telah bertindak sebagai penyelamat umat Israel dari kekuasaan bangsa Asyur.
Melalui kelahiran juru selamat yang lahir di Betelehem Tuhan Allah juga mau menjadi penyelamat umat yang berdosa.
Pelajaran apa yang diperoleh dengan kedatangan Mesias? Paling tidak ada 3 hal : pertama, Mesias akan menjadi berkat, kedua, Mesias akan melindungi dan membela gerejanya dan ketiga, Mesias akan menyelamatkan sesuai dengan arti namanya juru selamat.

DIRUS HUJAN
Mesias yang datang ditanah Israel dan pertama kali juga ajarannya berkembang dari Israel maka bangsa Israel akan mendapatkan berkat dan kedudukan khusus karena anugerah Kristus. Dikatakan di ayat ke 6 sisa-sisa Israel akan ada ditengah-tengah banyak bangsa seperti embun.
Melalui jasa-jasa evanglist yang pertama kalinya yaitu ke 12 murid Kristus juga Rasul-Rasul injil tersebar sampai ke Afrika dan Eropa. Dan terus injil tersebar sampai saat ini, jadi kalau saya dan saudara bisa menjadi Kristen dan hanya beriman kepada keselamatan Tuhan Yesus saja semua ini akibat jasa dari Israel. Inilah pelajaran pertama Mesias melalui Israel menjadi berkat.

SINGA YEHUDA
Ayat 7 dikatakan sisa-sisa Yakub akan ada ditengah banyak suku bangsa seperti singa. Yesus Kristus mendapatkan julukan anak domba juga singa Yehuda, jadi selain lembut juga sangat perkasa. Para lawan-lawan Israel, musuh gereja Tuhan (8) pasti akan dilenyapkan (14). Saudara melihat sampai saat ini perkataan Mikha telah digenapi. Bangsa Yahudi yang terkenal paling kecil dan paling lemah sampai sekarang tetap ada sementara, musuh-musuh yang mengelilinginya yang jauh lebih besar dan perkasa telah musnah digerus roda sejarah. Bahkan sampai sekarang seluruh dunia selalu melawan Israel yang kecil namun Israel, sisa Yehuda tetap berdiri. Demikian juga dengan gereja Tuhan, kalau saudara melihat dalam sejarah, iblis terus melancarkan serangannya untuk menghancurkan gereja Tuhan tetapi gereja Tuhan tetap hidup dan berkembang.
Lalu Nabi melanjutkan di ayat 11-13, para pelaku sihir, magic, tukang ramal, penyembah patung berhala buatan tangan manusia akan dilenyapkan. Apakah nubuatan Nabi ini telah tergenapi? Jawabannya ya, sudah digenapi. Kalau saudara melihat sampai sekarang saudara sudah tidak menemukan orang yahudi yang berdoa terhadap patung atau berhala di Israel. Walaupun sebagian besar mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus namun penyembahan berhala, cara-cara keji, cara baal sudah lama terhapus di Israel.

Di abad pertengahan di Eropa pernah ditudungi oleh awan kegelapan yaitu munculnya ilmu sihir secara masal, tetapi itupun berhasil dibasmi sehingga orang Kristen dapat beribadah secara murni kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus.

Raja Damai
Saya akan menutup dengan mengambil ayat ke 4, Dan Dia akan menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk kenegeri kita. Seperti yang telah saya jelaskan diatas Tuhan akan melindungi umatnya dari para lawan, Yerusalem akhirnya terlindung dari kehancuran Assyria seperti perkataan Nabi. Nama Assyria disini juga diartikan musuh yang melawan umat percaya. Dilepaskan dari musuh berarti kita hidup damai

Calvin mengatakan Kristus adalah sumber damai kita karena Dia telah memperbaharui hubungan manusia dengan Allah.
Damai yang tidak dapat diberi dan diambil oleh dunia, damai yang memberikan ketenangan dan kestabilan yang luar biasa bagi orang yang mau percaya kepadanya. Setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka kata Yesus sekali lagi: Dama sejahtera bagi kamu ! (Yoh 20:21). Mesias mengatakan kepada muridnya yang telah percaya kepadanya damai sejahtera bagi kamu. Betapa indahnya kalimat ini, kita manusia yang mau datang kepada Mesias yang telah dinubuatkan lebih dari 2500 tahun yang lalu oleh Mikha disebut Kristus sebagai orang yang memiki damai. Karena apa? Keselamatan jiwa kita telah dijamin olehnya. Kalau saudara mau hadiah yang terbesar ini sambutlah Mesias saat ini juga dalam hidupmu