KIS RASUL 2

RINGKASAN KIS RAS FS 2

Pentakosta (2:1-13)
Khotbah Petrus (2:14-40)
Cara hidup jemaat yang pertama (2:41-47)

 

1.Hari Pentakosta adalah perayaan Perjanjian Lama sebagai hari raya pengucapan syukur atas hasil panen gandum.Dirayakan pada hari ke lima puluh setelah perayaan paskah perjanjian lama. Di Kisah Rasul 2 diberi makna baru dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus sebagai pemenuhan janji Yesus dan dengan demikian bagi gereja Kristen hari Pentkosta menjadi peringatan turunnya Roh Kudus dan terbentuknya gereja mula mula dengan adanya pertobatan sebanyak 3000 orang setelah Petrus berkotbah pada hari Pentakosta.

2.Apa yang terjadi pada hari itu? Ketika para murid berkumpul maka turunlah lidah lidah seperti nyala api dan memenuhi para murid sehingga mereka berbicara dengan berbagai Bahasa asing yang sebelumnya mereka tidak pernah pelajari dan dengan demikian apa yang diucapkan dimengerti oleh kerumunan masa yang merayakan hari raya pentakosta yang datang dari berbagai penjuru dunia dengan bahasa mereka masing masing.

3.Terbentuk jemaat pertama yang dicirikan dengan semangat tinggi dalam bersekutu, berdoa, bertekun dalam ajaran rasul rasul dan memecahkan roti. Disamping itu sangat menonjol akan tindakan kasih mereka yang secara nyata menolong saudara saudara seiman yang berkekurangan. Tindakan ini diikuti oleh gereja masa kini dengan pelayanan diakonia yaitu membantu sdr sdr seiman yang berkekurangan. Disamping diakonia intern, gereja masa kini melaksanakan pula diakonia keluar yaitu membantu masyarakat yang berkekurangan tanpa membedakan iman kepcercayaan mereka. Pendirian sekolah, rumah sakit dllnya merupakan pelayanan diakonia ditengah masyarakat.

4.Ayat mas Kis Ras.2:42 – Mereka bertekun dalam pengajaran rasul rasul dan dalam persekutuan.Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.