KIS RASUL 3

RINGKASAN KIS RAS FS 3

Petrus menyembuhkan orang lumpuh (3:1-10)
Khotbah Petrus di Serambi Salomo (3:11-26)

1.Lokasi kejadian di pintu gerbang Bait Allah, jadi tempat yang ramai orang lalu Lalang ke Bait Allah. Tempat tadi jadi “tempat kerja” orang kumpuh untuk meminta sedekah. Petrus dan Yohanes melewati tempat itu, ketika orang itu minta sedekah, Petrus memberikan nama Yesus yang memberi kesembuhan kepada orang lumpuh tadi.

2.Kesembuhan tadi membawa luapan kegembiraan sehingga ia memuji Allah dan menarik perhatian kerumunan orang yang hendak ke Bait Allah.Dalam kesempatan itu lah Petrus berkotbah kepada orang banyak mengenai Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan orang tadi dan mengenai  Tuhan Yesus yang telah ditolak orang Yahudi, disalibkan tetapi dibangkitkan Tuhan Allah. Tuhan Yesus itulah nabi yang dinubuatkan Musa di Ulangan 18:15, 19 dan siapa yang menolak nabi tadi akan diminta pertanggungan jawabnya oleh Tuhan Allah.

3.Orang lumpuh yang menerima kesembuhan melakukan tugasnya dengan menyaksikan akan karya mujizat  Allah didalam Yesus yang telah memberikan mujizat kesembuhan. Rasul Petrus dan Yohanes pun peka terhadap kesempatan yang dibukakan mereka, pertama dengan menyembuhkan orang lumpuh tadi dan kedua , menyaksikan akan nama Yesus sang penyembuh dan penyelamat.

4.Kiranya anda dan saya juga jeli melihat kesempatan yang dibukakan untuk menolong orang dalam nama Yesus dan menyaksikan nama Yesus yang membawa keselamatan dan hidup kekal.

5.Ayat mas. Kis Ras.3:6 – Tetapi Petrus berkata : “Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu: Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret   itu, berjalanlah  !”