MIMBAR FIRMAN

FASIK ATAU BERIMAN?

MAZMUR 9:1-20

PENDAHULUAN

SEmasa  pandemik Covid 19 di Selandia Baru  terdapat dua golongan orng. Yang pauth diam dirumah, glongan lain keluar rumah untuk melakukan pencurian.

GOLONGAN BANGSA BANGSA

1.Pemazmur dalam bacaan kita  membagi manusia kedalam dua golongan pula. Pemazmur menyebutkan Golongan pertama adalah golongan bangsa bangsa yang disebut juga sebagai orang orang fasik..Golongan kedua adalah golongan orang orang yang percaya dan mencari Tuhan dalam seluruh hidupnya.

2.Golongan fasik bukan saja tidak percaya kepada Tuhan tetapi disana sini merencanakan yang jahat terhadap umat Tuhan, tetapi perbuatan jahat berbalik mencelakakan mereka sendiri. .Dikatakan dalam mazmur :9 15 (9-16) Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, p  kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya q  sendiri.

UMAT BERIMAN

1.Orang orang beriman dalam mazmur 9:10 dikatakan sebagai  orang orang yang mengenal namaMu, bukan saja mengenal tetapi juga percaya kepadaMu, diwujudkan dalam Tindakan yang mencari Engkau ya Tuhan, mereka juga senantiasa memanjatkan syukur kepada Tuhan dan rajin menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib.

2..Hidup tidak senantiasa mulus, ada kalanya datang masalah dan penderitaan. Dalam situasi seperti itu pemazmur berseru kepada Tuhan Allah:  Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, demikian dikatakan di Mazmur 9:13. Masalah sengsara dan penderitaan bukan saja masalah masa lalu saja. Itu juga menjadi masalah masa kini. Apakah kita menghadapi kesensaraan pada masa kini ?  Ya ada karena  pandemic covid 19.

3.Ditengah badai pandemic covid 19 biarlah kita  menjadikan Tuhan Allah tempat kita berlindung. Mazmur 9:10 mengatakan: “Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan.

PENUTUP

1.Kepada orang fasik, tinggalkan kefasikanmu. Percaya dan carilah Tuhan. Ada pengampunan bagi kalian.

2.Bagi orang percaya baru ataupun orang beriman yang sudah puluhan tahun,pergunakanlah  fasilitas  SLS-sambungan langsung sorga. Kita mempunyai Allah sebagai tempat perlindungan dan sumber pertolongan.