PERCAKAPAN YANG MEMBAWA KEHIDUPAN

Yoh.4: 1-10

PENDAHULUAN –Hubungan dan percakapan ¬†ini bersifat sangat ¬†positif , sangat memberkati perempuan Samaria dan menjadi contoh teladan sepanjang masa dalam kehidupan bermasyarakat.

PERCAKAPAN DENGAN PEREMPUAN SAMARIA- Percakapan yang membawa berkat Air Hidup. Spritualitas baru diperkenalkan.

KESETARAAN GENDER- Ditengah situasi perendahan kedudukan perempuan ditengah masyarakat waktu itu, Tuhan Yesus memperlihatkan hormat kepada perempuan dan memperlakukan mereka setara dengan laki laki.

PENUTUP-Biarlah keteladanan Tuhan Yesus tadi kita praktekkan sehingga percakapan kita membawa kehidupan. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam hal ini.