PESAN SURAT ROMA 1-2

Pesan

1. Kita semua perlu dibenarkan di hadapan Allah (pasal 1-3)
o Bagi orang bukan Yahudi, cukup banyak yang dapat diketahui tentang Dia
– dalam alam semesta. Rom 1:19-20
– dalam kenyataan kita sebagai ciptaan. Rom 2:14-15
o Untuk orang Yahudi, lebih dari cukup – dalam firman-Nya. Rom 2:12, 17-24;3:1-2
o Semua orang jatuh di dalam dosa. Rom 3:9-20, 23
o Tidak seorang pun
– boleh menghakimi orang lain. Rom 2:1-3
– boleh bermegah diri. Rom 3:27
– dapat berdalih. Rom 1:20; 2:1; 3:19
– dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Rom 3:20, 23  

2. Allah melakukan semua itu (pasal 3-5)
o Kematian Kristus membayar semua hutang
– Ia mati menggantikan kita. Rom 3:24-25
– pada waktu kita masih berdosa. Rom 5:6-8
– kita dapat dibenarkan. Rom 3:24
o Abraham mempercayai firman Allah
– kita pun harus beriman. Rom 3:25; 4:16-25; 5:1
o Adam melakukan sesuatu yang berakibat pada kita sampai sekarang
– demikian pula apa yang dilakukan Kristus di kayu salib. Rom 5:12-19

Sumber:

Nama Situs : SabdaWeb

Alamat URL : http://www.sabda.org/sabdaweb/biblical/intro/?b=45&intro=pintisari

Judul Asli  : Inti Sari Alkitab – Roma