SEGENAP JIWA DAN KEKUATAN

Mark.12:30

PENDAHULUAN -.Alkitab sebagai firman Allah memuat juga novel percintaan.

DENGAN SEGENAP JIWA-Jiwa adalah sesuatu yang tidak kelihatan dalam diri seseorang, tetapi jiwa orangĀ  dapat kita kenali dalam perilaku dan tutur kata.

DENGAN SEGENAP KEKUATAN- Ini penekanan yang kita dapatkan di Markus 12:30 saja.

PENUTUP-Para mistikus Kristen dalam Sejarah Gereja