SIAPA YANG DAPAT MENOLONG?

SIAPA YG DPT MENOLONG?

KEJADIAN 41:1-36

 

“Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.” (Maz.121:2)

PENDAHULUAN

Manusia dalam hidupnya  didunia ini senantiasa memerlukan pertolongan dari orang lain,

SEORANG RAJA DG MASALAHNYA

1.Bacaan dari Kejadian 41 memaparkan seorang raja Mesir yang mempunyai masalah yang belum dapat dipecahkannya sendiri.

2.Manusia dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat ada saja permasalahan yang harus mereka hadapi.

PENOLONG DIREKOMENDASIKAN

1.Kepala juru minuman memberitahukan raja, nama Yusuf yang sanggup menjelaskan mimpi .

2.Ketika terjadi kebuntuan dalam pemecahan masalah, Tuhan disana sini sering memberikan suatu surprise yang tidak diduga duga.

YUSUF DIUNDANG KE ISTANA

Arti mimpi: 7 tahun kesuburan , diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Yusuf juga mengusulkan solusi tindakan mengantisipasi semuanya itu.

PENUTUP.

“Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.” (Maz,121:2)