YANG TIDAK KELIHATAN MENYERTAI ANDA


YANG TIDAK KELIHATAN MENYERTAI ANDA
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. (2 Kor.4:18)

YANG SEMENTARA DAN YANG KEKAL
1. 2 Kor 4:18 mengetengahkan pasangan yang sementara dan yang kekal , yang kelihatan -dan yang tidak kelihatan. Yang sementara itu mengalami perubahan. Jika berbicara mengenai perubahan, tentu kita tidak boleh meninggalkan istilah evolusi dan revolusi.
2..Kita hidup dalam zaman revolusi tehnologi, moral dan seksual. .
3.Roma 12:2 – Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
4. Revolusi seksual tidak boleh kita ikuti tetapi revolusi tehnologi telekomunikasi kita dapat mengikutinya. Disini diperlukan kecerdasan rohani dan kekuatan rohani, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan
5.Cara menyenangkan Tuhan yang lain disebutkan di bacaan II KOr.5:18 yaitu dengan memperhatikan atau memfokuskan diri kepada apa yang tidak kelihatan, kepada apa yang kekal.

TIDAK KELIHATAN TETAPI NYATA DI MASA KINI
1.Ajakan untuk focus kepada yang tidak kelihatan dan kekal itu bukan berarti kita diajak bermimpi dan hidup dalam dunia fantasi. Yang kekal dan yang tidak kelihatan sudah menjumpai kita dalam Yesus Kristus. Yohanes 1 :1 Pada mulanya adalah Firman ; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 1:14 Firman itu telah menjadi manusia.
2.Tuhan Yesus sampai sekarang ada beserta dengan para pengikutNya. Tidak kelihatan tetapi Dia ada menyertai anda dan saya.

PENUTUP
Bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kesempatan masih diberikan. Pakailah kesempatan untuk menjadi orang percaya dan pengikut Yesus Kristus. Hanya dengan demikian saja perjalanan anda disertai dan diberkati oleh Tuhan Yesus yang tidak kelihatan oleh mata dunia. Amin.