MEMBAWA KEPADA KESEJAHTERAAN

MEMBAWA KEPADA KESEJAHTERAAN

YESAYA 3: 12-15; YOH 10:10-11

PENDAHULUAN

Pada  tgl 20  Januari 2021 Amerika Serikat telah melantik Presiden Joe Biden dan Kamala Harris sebagai wakilnya.

PEMIMPIN KANAK KANAK

Bacaan kita dari Yesaya 3  juga berbicara mengenai pemimpin . Secara khusus ditampilkan  kekecewaan Tuhan Allah terhadap para pemimpin bangsa Yehuda.

PEMIMPIN TELADAN

Janji Tuhan di Yes 9:6 – akan datangnya seorang pemimpin yang  sempurna . Tuhan Yesus juru selamat juga menjadi model keteladanan pemimpin.Di Yohanes 10:11 dikatakan Dia adalah Gembala yang baik,

PENUTUP

Kiranya Roh Kudus menolong agar dimasa masa mendatang agar makin banyak pemimpin yang baik dihasilkan bagi kesejahteraan gereja dan masyarakat. Amin.

ROTI HIDUP
ROTI HIDUP
MEMBAWA KEPADA KESEJAHTERAAN
/

Leave a Comment