KENALILAH KEBUTUHAN TERDALAM ANDA

Mazmur 27:1-14 PENDAHULUAN. Apa kesan kita mengenai keadaan lingkungan  Daud ketika membaca Mazmur 27?  . RAHASIA KEKUATAN DAUD.Daud menghadirkan pribadi Tuhan untuk mengatasi situasinya. BERADA SELALU  DIHADAPAN HADIRAT TUHAN Teori Maslow dengan kebutuhan yang berjenjang. Bagaimana dengan kebutuhan rohani kita? PENUTUP Terus berada dihadapan hadirat Tuhan bukan sesuatu yang otomatis terjadi.Dengan anugerah Tuhan, usahakan dan … Read more

3.3 Providensi Allah Atas Orang Miskin Dalam Pelbagai Hikmat

Providensi Allah atas orang miskin dalam pelbagai hikmat merupakan wujud nyata pemeliharaan dan pemerintahan Allah sebagai perkembangan lebih lanjut dari tuntunan Allah bagi perlakuan orang-orang Israelatas orang miskin dan sebaliknya. Di mana Allah mempergunakan pelbagai hikmat sebagai suatu “jalan atau cara hidup”[25] bagi bangsa Israel dan umat percaya di masa ini untuk dapat hidup dalam persekutuan … Read more

3.2.4 Providensi Allah Dalam Nubuat Nabi Amos dan Nabi Zakaria

Adapun konteks nubuat Allah yang di sampaikan oleh Amos adalah: (1) pada zaman Uzia, raja Yehuda, dan (2) dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, raja Israel, (3) dua tahun sebelum gempa bumi. Amos bernubuat melawan dosa-dosa dari bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lain. Dan dalam kaitan ini salah satu kesalahan yang diingatkan Allah sebagai dosa adalah di … Read more

HANTU ATAU TUHAN ?

Matius 14:22-33 PENDAHULUAN – Hidup manusia tidak terluput dari apa yang disebut kesalahan. KESALAHAN PARA MURID- Tuhan menjadi hantu. KESALAHAN PETRUS.-Lepas fokus dari Yesus mulai tenggelam. PENUTUP-Dialah Tuhan dan bukan hantu. 

3.2.3 Providensi Allah Dalam Nubuat Nabi Yehezkiel

Adapun konteks nubuat Allah yang di sampaikan oleh Yehezkiel adalah: pada tahun ketiga puluh, dalam bulan yang keempat, pada tanggal lima bulan itu yaitu tahun kelima sesudah raja Yoyakhin dibuang, ketika Yehezkiel bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar (di Babylonia). Yehezkiel bernubuat melawan Israel, tetapi yang menarik Yehezkiel mengkaitkan ketidaksetiaan, persundalan dan … Read more

3.2.2 Providensi Allah Dalam Nubuat Nabi Yeremia

Adapun konteks nubuat Allah yang di sampaikan oleh Yeremia adalah: (l) di dalam zaman Yosia bin Amon, raja Yehuda, dalam tahun yang ketiga helas dari pemerintahannya; juga (2) di dalam zaman Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, sampai akhir tahun yang kesebelas zaman Zedekia bin Yosia, raja Yehuda, dan juga (3) di saat penduduk Yerusalem diangkut … Read more

3.2.1 Providensi Allah Dalam Nubuat Nabi Yesaya

Dalam konteks nubuat yang ditujukan Yesaya kepada para tokoh 1.Yesaya 3:14-15 menegaskan demikian: TUHAN bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umat-Nya: ‘Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umat-Ku dan menganiaya orang-orang yang tertindas?’ demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam. (TB LAI). … Read more

YESUS TEMAN SEJATI

Yoh.15:14-17 PENDAHULUAN  Ove adalah seorang kakek tua penggerutu yang menyebalkan BERITA GEMBIRA-KEpada para muridNya Yesus katakan dalam Yoh.15:14- Kamu adalah SahabatKu. PENGALAMAN JOSEPH  dalam kedukaannya. DUNIA YANG KITA HIDUPI –penyakit sosial yang masih terus harus diatasi oleh pemerintah dan gereja yaitu penyakit Kesepian. PENUTUP Biarlah Tuhan Yesus makin kita alami dan nikmati sebagai Teman SEjati.

 3.2 Providensi Allah Atas Orang Miskin Dalam Pelbagai Nubuat

Adapun providensi Allah atas orang miskin dalam pelbagai nubuat merupakan wujud nyata pemeliharaan dan pemerintahan Allah sebagai perkembangan lebih lanjut dari tuntunan Allah bagi perlakuan orang-orang Israel atas orang miskin dan sebaliknya. Di mana Allah mempergunakan pelbagai nubuat-Nya sebagai upaya untuk menyampaikan pesan-pesan-Nya bagi bangsa Israel dan umat percaya di masa ini, untuk dapat menghadirkan … Read more

PROVIDENSI ALLAH ATAS ORANG MISKIN DALAM PERJANJIAN LAMA 4

3.1.3 Providensi Allah Dalam Hukum Seremonial Hukum seremonial dijelaskan terutama di Keluaran 25:1-40:38 (demikian pula di Imamat dan Bilangan), meliputi tabernakel, pakaian dan fungsi dari imam-imam, dan korban-korban serta persembahan.[12] Keluaran 30:15 secara khusus menetapkan adanya persembahan khusus dalam pendaftaran untuk pendamaian atas nyawanya dengan Allah; di mana orang kaya agar tidak mempersembahkan lebih dan … Read more