BERPERANG MELAWAN KESERAKAHAN

Roma 6:15-23 ; Gal 5:1

PEMBEBASAN DARI PERHAMBAAN DOSA

1.Menggali apa sebenarnya yang menjadi akar dari keserakahan dan kejahatan lain pada umumnya  maka Rasul Paulus dalam Roma  6:15-23 menjelaskan bahwa manusia berada dalam perhambaan dosa dan  rasul Paulus dalam  Roma  fasal 6 juga memberikan jalan keluar.

2.Kemerdekaan dari perbudakkan dosa terjadi melalui penyatuan diri dengan kematian Kristus disalib. SEgala dosa dihukum disana dan kemudian kita dipersatukan dengan kebangkitan Kristus memasuki hidup baru. Hidup baru ini adalah hidup dibawah kuasa Kristus yang penuh kasih, pemeliharaan dan perlindungan.

HIDUP DALAM DUNIA MASA KINI.

1.Anda dan saya yang sudah dimerdekaan dalam Kristus tetapi masih hidup dalam dunia lama yang dikuasai dosa, dan diKuasai ilbis sehingga kita hidup dalam medan peperangan.. Penguasaan iblis dan memperbudak manusia antara lain melalui berbagai kejahatan termasuk didalamnya  keserakahan yang pada gilirannya melahirkan kejahatan kejahatan lain.

  1. Sebagai orang orang beriman berpeganglah kepada nasehat rasul Petrus dalam 1 Petrus 5:8- Sadarlah dan berjaga jagalah ! Lawanlah mu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum ngaum danmencari orang yang dapat ditelannya. Pesan rasul dalam ayat berikutya: Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita hidup dalam medan peperangan rohani oleh karena itu jangan Lelah dan lalai. Lakukan perang rohani dengan kekuatan Tuhan.

PENUTUP

Pada masa kini  peperangan  adalah dalam bentuk keserakahan yang menjajah orang atau bangsa . Keserakahan tak pernah merasa kenyang, tak pernah berkata cukup. Keserakahan a selalu berkata, lagi dan lagi.  Keserakahan m erusak sebuah bangsa dan merusak dunia.   Mari semua umat  manusia apapun kepercayaan anda, untuk Bersatu padu agar dengan segenap kekuatan kita memerangi penjajah yang Bernama keserakahan. Khusus anak anak Tuhan, ingatlah bahwa supaya sungguh sungguh merdeka KRistus telah memerdekakan kita. Mari kita terus  minta kekuatan senantiasa dari Kristus sang pembebas kita.