PENOLAKAN TERHADAP YESUS


PENOLAKAN TERHADAP YESUS
Luk 4:16–30

PENDAHULUAN
Penolakkan merupakan fakta yang kita temui dalam hidup sehari hari. Bagaimana mensikapi penolakkan?

YESUS YANG DIURAPI.
Yesus meyakini diriNya sebagai yang diurapi (mesias) yaitu hamba Tuhan untuk melaksanakan misi yang dipercayakan kepadaNya.

YESUS DITOLAK DI NAZARET
Di Nazaret, Tuhan Yesus mengalami penolakkan. Sampai sekarang Tuhan Yesus masih mengalami penolakan oleh banyak orang termasuk oleh orang orang Yahudi yang menantikan mesias lain menurut konsep mereka sendiri.
Kita sebagai pengikut Yesus tidak mustahil pula mengalami penolakkan.

PENUTUP
Menghadapi penolakkan tanpa berkecil hati.