PENGGUNAAN KUASA

PENGGUNAAN KUASA Yoh, 19:1-16. 1.Pilatus penguasa Romawi yang menjajah bgs Israel memerintahkan Yesus  untuk disesah atau disiksa. Dalam penyiksaan kepada Yesuspun dikenakan mahkota duri dan jubah ungu. Ini sebagai siksaan dan ejekan. Raja tetapi mahkotanya duri yang menyakitkan kepala. Ejekan prajurit ditambah dengan ucapan sinis, Salam hai raja orang Yahudi, lalu menampar. (Yoh.19:3) Ini kan … Read more