PERHENTIAN 2

Perhentian ke-2: Yesus dikhianati oleh Yudas dan ditangkap (Luk 22:47-48). Pada saat Yudas mengkhianati Yesus, dia tidak hanya menjadi sosok yang paling dibenci dalam sejarah, namun juga menjadi pengingat yang menghantui semua orang Kristen akan masa-masa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Bagi orang Kristen, jatuh ke dalam dosa sama saja dengan mengkhianati Dia yang … Read more PERHENTIAN 2